Ik kan niet betalen

 

 

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons.

> Je kan ons bellen, mailen of langskomen tijdens de loketuren of na een afspraak.

> Wacht niet te lang om ons te informeren.

We zoeken samen met jou een oplossing!

 

 

 

 

20% daling gezinsinkomen door coronamaatregelen

 

daling inkomen door coronamaatregelen

 

Heb je door de coronamaatregelen een vermindering van 20% van je gezinsinkomen van de afgelopen maand (en dus niet van de laatste 3 maanden)?


Dan kan je een aanpassing van de huurprijs krijgen.
Deze maatregel geldt ook voor personen met interimcontracten, freelancers,...

 

Wat moet je ons bezorgen?

 

> Een bewijs van je inkomsten van de vorige maand (april 2020)

> Van alle gezinsleden, behalve voor wie nog kinderbijslag krijgt

> Via mail naar huurder@abc-shm.be of via de post: Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen


Welk bewijs hebben wij nodig? 

 

> loonbrief

> attest RVA of uitbetalingsinstelling

> attest van jouw werkgever

 

Heb je nog vragen?

 

> Contacteer de dienst verhuring via mail: huurder@abc-shm.be