Inkomen

 

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

 

Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet ten laste zijn, telt mee.
Het inkomen van inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn, telt voor de helft mee. Hierop zijn enkele uitzonderingen die je leest hieronder (‘welke inkomens tellen niet mee’).

Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil zeggen:

  • Als je inschrijft in 2019: we kijken naar je inkomen van 2016
  • Als je inschrijft in 2020: we kijken naar je inkomen van 2017

 

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

 

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2019:

 

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2019

Alleenstaande

24.852 euro

Alleenstaande met handicap

26.934 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

37.276 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.084 euro

* Een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

 

 

Je kan ook inschrijven als:

 

  • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens.
  • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel.
  • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.
  • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer bent: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.