De Nieuwe Antwerpse Bouwcoöperatieve Vereniging van Huurders werd opgericht in 1951 vanuit privaat initiatief en met privaat kapitaal. In 1994 fusioneerde de maatschappij met de CV Huisvestingsmaatschappij van Vlaanderen uit Gent en wijzigde de naam tot ABC cvba, maatschappij voor sociale woningbouw. 92% van de aandelen is vandaag nog steeds in handen van de huurders.

ABC investeert voor het merendeel in relatief kleinschalige projecten (10-20 wooneenheden) waarvan de grond vooral via recht van voorkoop wordt verworven. Het gaat telkens om stedelijke projecten, die inzetten op verweving van sociaal wonen in de stedelijke context, woonkwaliteit, rationeel bouwen en hoogwaardige architectuur. Dit niet alleen om de stimulans voor de buurt in gang te zetten, maar vooral om het stigma van sociaal wonen weg te halen en het draagvlak te vergroten.

Het huidige patrimonium bevat 1.860 wooneenheden in Antwerpen en 230 in Gent. Om het ambitieus renovatie- en nieuwbouwprogramma (420 woningen in Antwerpen en 150 in Gent) juridisch, financieel en bouwtechnisch aan te sturen, heeft ABC projectmanagers in dienst die focussen op kwaliteit, timing en budget.

 

 

> Meer weten over onze diensten

> Lees hier de Jaarrekening van 2019 (PDF 786 KB)

> Lees hier het Jaarverslag van 2019 (PDF 3,78 MB)

> Lees hier het jaaroverzicht van 2020 (PDF 4,64 MB)

> Lees hier het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 mei 2021 (PDF 1,65 MB)

 

 

overheidsopdrachten

openstaande vacatures

foto kantoor abc bovenaanzicht